Limit Login Attempts Reloaded

Limit Login Attempts Reloaded zabraňuje útokům hrubou silou a optimalizuje výkon vašich stránek omezením počtu pokusů o přihlášení, které je možné provést prostřednictvím běžného přihlášení i přihlašovacích stránek XMLRPC, Woocommerce a vlastních přihlašovacích stránek. Tento doplněk zablokuje internetovou adresu (IP) a/nebo uživatelské jméno pro další pokusy po dosažení zadaného limitu opakování, čímž ztíží nebo znemožní […]

Limit Login Attempts Reloaded Read More »