Regenerate Thumbnails

Plugin Regenerate Thumbnails umožňuje regenerovat všechny velikosti miniatur pro jeden nebo více obrázků, které byly nahrány do knihovny médií. To je užitečné v situacích, jako je např: byla přidána nová velikost miniatur a chcete, aby i dříve nahrané obrázky měly miniaturu této velikosti. Změnili jste rozměry existující velikosti miniatury, například prostřednictvím nabídky Nastavení â Média. […]

Regenerate Thumbnails Read More »